Sådan kan du spare på varmen

Lufte ud

Ældre boliger: Luft ud!

Et højt nok luftskifte kan opnås hvis du lufter ud med gennemtræk hver dag, især efter bad og madlavning. Tør ikke tøj indendørs. Desuden bør du altid lade aftræk og friskluftventiler stå åbent.

Nyere boliger: God ide med ventilationsanlæg  

Varmegenvinding betyder, at varmen fra luften, der blæses ud, overføres til luften, der blæses ind.
Et anlæg med varmegenvinding giver færre udgifter til opvarmning og kan spare dig for 3.000-4.000 kr. om året.

 

Styr forbruget automatisk

Hvis dit varmeforbrug styret automatisk, så tilpasses temperaturen efter temperaturen udenfor. Udover det kan du få lavere temperaturer om natten eller på andre tidspunkter, hvor du har mindre brug for varme.

 

Sænk temperaturen

Ved at sænke temperaturen bare 1 °C i hele huset, sparer du 5 % på varmeregningen. Gå efter en temperatur på 20 – 21 °C.

 

Sæt termostater ens på alle dine radiatorer. 

 

 

Mærk på radiatorerne

Hvis radiatorerne er varme forneden, udnytter de ikke varmen ordentligt, de bør være lunkne eller kolde forneden.

Hvis radiatorerne klukker eller risler, er der luft i systemet.

Tjek, at der er nok vand på dit radiatoranlæg.

 

Spar på det varme vand

Forsøg og brug maks. 40 m3 vand pr. år, hvis du bor alene eller 30 m3  pr. år hvis I er flere i husstanden. Det svarer til ca. 110 og 82 liter om dagen.

 

Hold det varme vand på 55 °C

Hold temperaturen i varmtvandsbeholderen på 55 ºC, det er nok til at holde legionella-bakterier nede og det er varmt nok til at vaske op i, bade m.v.

 

Andre nyheder

Kontakt os

70 10 98 00

Man-fre 7.30-16

info@dvsas.dk

Man-fre 7.30-16