Oliefyrsservice

Få dit oliefyr vedligeholdt og set efter regelmæssigt med vores populære varmeservice abonnement

Selv det bedste oliefyr skal have regelmæssig eftersyn for at fungere optimalt. Tænk på, at oliefyret arbejder i 1.200 timer om året. Slitagen kræver et jævnligt, grundigt eftersyn af oliefyret og udskiftning af de mest udsatte dele.

Det er en god ide, at du får eftersyn på dit oliefyr cirka én gang om året, hvor det bliver efterset, justeret og økonomimålt. En økonomitest vil vise, hvor meget varme der går til spilde, når der fyres korrekt. Hermed kan oliefyrsservice også give et fingerpeg om, hvorvidt oliefyret bør skiftes ud, og erstattes af et nyere oliefyr. Eftersyn udføres derfor både af hensyn til miljøet og dit varmebudget, da dit fyr bruger mindre olie når det kører optimalt.

Kontakt os på 7010 9800 hvis du har brug for hjælp eller vil vide mere.

Lavere olieforbrug

En tilsodet kedel bruger masser af energi til ingen nytte. Bare 2 mm sod i kedlen betyder, at dit olieforbrug øges med ca. 8 %, en merudgift, der let løber op i flere 1.000 kr. om året.

Større varmesikkerhed

Eftersyn mindsker risikoen for driftsstop betydeligt. Du slipper desuden også for det kolde gys under bruseren og den isnende fornemmelse, når radiatorerne er kolde. 

Hjælper miljøet

Jo bedre vi udnytter energien, jo bedre får miljøet det. Får du foretaget eftersyn, så vil dit oliefyr være velplejet, og dermed bruge mindre olie og reducere CO2- udledningen mærkbart. 

Når der under eftersynet bliver foretaget en økonomitest, vil følgende blive tjekket:

  • Røgtemperaturen måles. Det giver en indikation af hvor meget varme der tabes gennem skorstenen. Den målte temperatur bør ikke overstige 220 grader. Er din kedel kondenserende, så bør temperaturen ikke overstige 85 grader.
  • Iltprocenten vil blive målt. Iltprocenten måler forbrændingens effektivitet, og bør være under 7 – jo lavere den er, jo bedre.
  • Sodtallet måles. Dette måles for at vise hvor meget oliefyret forurener kedel og miljø. Det bør kun ligge på omkring 0-1, og er det højere forurener oliebrænderen både kedel og miljøet.
  • Skorstenstrækket måles.
  • Røgtabet beregnes. Dette viser hvor stor en del af olien, der ikke udnyttes ved forbrændingen. Røgtabet bliver beregnet ud fra røgtemperatur og iltprocent. Har man et nyere olieanlæg, så bør røgtabet ikke være over 7,5 %.

Tlf. 7010 9800 - info@dvsas.dk

Vi leverer varmeservice til:

Du kan vælge oliefyrsserviceabonnement efter behov.

Vælg imellem Mini plus og Midi plus eller Mini og Midi. Det mindste abonnement Mini omfatter ét årligt service på oliefyret uden kedelrens. Midi er med kedelrens.

Ved Mini plus og Midi+ får du tillige får gratis oliefyrsserviceudkald i henhold til vores abonnementsbetingelser.

At få foretaget eftersyn mindsker risikoen for fejlafbrænding eller andre faktorer, der kan give en mindre effektiv forbrænding. Har man et ældre oliefyr er der større chance for, at det ikke fungerer optimalt. Dette kan være årsag til, at varmeregningen bliver meget høj. Har man et ældre oliefyr er eftersyn, derfor essentielt at få foretaget en gang om året.

Det er vigtigt at sørge for at have regelmæssigt service på sit oliefyr, hvis man gerne vil beholde det i lang tid. Det skyldes, at det vil forlænge oliefyrets levetid, hvis du sørger for at give det minimum et årligt service, så der er styr på at alle dele af fyret fungerer optimalt, og er i god stand.

Dansk varme service tilbyder forskellige service abonnementer, hvoraf det mindste abonnement giver ét årligt service uden kedelrens. Herefter kan du få større aftaler, som indbefatter kedelrens og service udkald. Priserne på abonnementerne svinger derfor alt efter, hvordan dit behov er, og hvor stort dit forbrug er af oliefyret. Priserne kan ligge fra omkring 1000 kr og opefter. Denne pris er dog vejledende og det anbefales, at du kontakter os, og forhører dig om, hvad et service vil koste for dig, og hvilket serviceabonnement der passer til dig, dit oliefyr og dit forbrug.

Det er en rigtig god idé at få foretaget service af oliefyr. Det oliefyr eftersyn, som vi tilbyder kan nemlig være med til at spare dig rigtig mange penge på din varmeregning. Økonomisk er det altså en rigtig god idé at få foretaget service i hvert fald en gang i året. Er din kedel for eksempel tilsodet, bruger det rigtig meget energi, som kun koster penge, og dermed ikke giver noget varme til din husstand. Har din kedel bare to millimeter sod i sig, vil det let kunne løbe op i 1000 kr mere om året på din varmeregning, som er penge du slet ikke får noget ud af. Dette skyldes, at sod i kedlen vil give energitab, og det bliver derfor ikke til varme i dit hjem, men forsvinder derimod bare.

Oliefyrsservice er også med til at sikre dig, at du ikke skal opleve at stå uden varme i hjemmet. Det vil sige, at disse oliefyrsservice er din sikkerhed for at dit oliefyr altid er i god stand, og derfor yder på bedste evne. Vi tilbyder også hos Dansk Varme Service at lave det, der hedder en økonomitest. Det vil sige, at vi under eftersynet af dit oliefyr undersøger, hvordan fyrets økonomiske tilstand er. Her tjekkes blandt andet rumtemperaturen i oliefyret, også iltprocenten, sodtallet, skorstenstrækket og røgtabet måles. Med disse tal kan det nemlig regnes ud, om der er tab af energi i oliefyret, og det kan herfra beregnes, om du i den forbindelse taber penge på dit oliefyr. Derfor er et eftersyn af oliefyr en rigtig god idé at få lavet årligt, så du altid ved, om dit oliefyr er velfungerende og ikke behøver reparation eller ændringer, eller om du taber penge på det fordi der tabes energi ud af det, som ikke bliver omdannet til varme.

Hvis vores energiteknikere finder ud af, at dit oliefyr har nogle problemer under oliefyr eftersyn, så tilbyder vi selvfølgelig at løse problemet for dig, så du ikke står på bar bund efter service af oliefyret. Vi tilbyder blandt andet rensning af fyret for snavs og støv, og har du kedelrens med i din service aftale, renser vi kedlen for sod, således der ikke sker energitab.  Rensning af oliekedel vil sige, at vi renser hele oliekedlen for sod, således at der ikke sker et energitab grundet en tilsodet oliekedel. Det er således rigtig vigtigt at få foretaget disse eftersyn, og at få meldt sig til det service abonnement, som passer til ens behov, så man altid ved, at der er styr på dette. Det er nemlig utrolig ubehageligt at opleve kolde gys i badet eller iskolde radiatorer, fordi der har været driftsstop på oliefyret. Og disse driftsstop dem undgår man simpelthen kun, hvis man giver sit oliefyr den opmærksomhed, det behøver, og derfor sørger for at få lavet de nødvendige eftersyn af oliekedlen, som man har behov for.

Det årlige eftersyn af oliefyret en betingelse for at kunne fastholde en god økonomi. Men ikke alle har samme behov, så derfor kan du frit vælge den serviceform, der passer dig.

Midi Plus med rens
Frie udkald ved driftstop i henhold til vores abonnementsbetingelser (dog kun ved løbende eftersyn), rensning af kedel, kontrol af sikkerhedsudstyr, justering, energimåling, fyrtest og rensning af oliefyr.

Ovenstående kan også vælges uden kedelrens og kaldes Mini plus uden rens.


Midi med rens
Rensning af kedel, kontrol af sikkerhedsudstyr, justering, energimåling, fyrtest og rensning af oliefyr.

Ovenstående kan også vælges uden kedelrens og kaldes Mini uden rens.

Alle abonnementer udføres naturligvis også på kondenserende kedler.

Normal arbejdstid på hverdage er klokken 8.00-16.00. Udenfor normal arbejdstid svarer vores vagt telefonen på 7010 9800.

Vagtordning i perioden 1. oktober til 30. april:
Alle dage fra klokken 8.00 – 20.00. Tilkald rekvireret efter kl. 19.30 udføres ikke samme dag, dog vil problemet så vidt muligt blive afhjulpet pr. telefon.

Vagtordning i perioden 1. maj til 30. september:
Klokken 8.00 – 16.00 på alle hverdage.

I perioden 1. maj til 30. september dækker aftalen ikke tilkald på helligdage, 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag.

 

Udskift dit fyr og spar op til 35 % om året på varmebudgettet.

Ifølge Bygningsregulativet (BR10), må der kun installeres kondenserende kedler fra 1. januar 2011 – og det er der god fornuft i. For vælger du, at udskifte dit gamle olieanlæg med et nyt og energieffektivt, kan du opnå store besparelser. Ældre oliekedler udnytter kun 70-75 % af energien, mens de mest energieffektive kedler er tæt på 100 %. Du kan derfor spare mange penge om året på olieregningen, hvis din kedel er 15 år gammel eller ældre.

Det gavner miljøet miljø og giver større sikkerhed
Et moderne anlæg udnytter olien bedre, bruger mindre olie, og er dermed mere venlig over for miljøet. Samtidig giver det en større driftsikkerhed, da der er mindre risiko for, at en moderne oliekedel pludselig bryder sammen.

Vi kan hjælpe dig – fra start til slut!
Vores faguddannede energiteknikere/konsulenter kan vejlede dig om en hel palette af opvarmningsformer og er 100 % ajour med både lovgivning og den sidste nye teknologi. De kan også vejlede på andre områder, blandt andet hvis du er i tvivl om dit anlæg, tank, rørsystem med mere lever op til lovens krav.

* Beregnet på fyringsolieprisen den 1. juli 2020, i en bolig med et ældre varmeanlæg med et årsforbrug på ca. 2.500 liter fyringsolie, hvor der opnås en besparelse på ca. 30-40 % ved en modernisering.

Loven om jordforurening placerer ansvaret for forurening efter olieudslip fra en tank eller rørsystem på ejeren af tanken.

Loven kræver, at ejeren tegner en forsikring, som dækker dette ansvar, hvis olietankens rumindhold er mindre end 6.000 liter, og hvis mere end 50% af arealet, som opvarmes, anvendes til beboelse.

Olieselskaberne i Danmark har i samarbejde med Topdanmark Forsikring A/S oprettet en forsikringsordning, som automatisk sikrer, at du som oliekunde er dækket af en forsikring, når du opvarmer din bolig med olie.

Du behøver derfor ikke foretage dig noget for at opflyde lovens krav og skal ikke betale særskilt for denne forsikring, så længe du anvender fyringsolie til opvarmning af din bolig.

Hvis uheldet er ude
Hvis du skulle være så uheldig, at der sker en olieforurening i forbindelse med brugen af din olietank, skal du informere såvel Topdanmark som den tekniske forvaltning i din kommune. Er forureningen opdaget efter den 1. marts 2000, dækker forsikringen alle udgifterne op til 2 mio. kr. – bortset fra en mindre selvrisiko på 2000,- kr. pr. skade. Det kræver dog, at du følger kommunens påbud om undersøgelse og oprensning. Overstiger udgiften 2 mio. kr., kræver loven, at myndighederne betaler den overskydende del af udgiften.

Et tilbud til dig, men du kan selvfølgelig også selv tegne en forsikring
Forsikringsordningen er oprettet, fordi vi gerne vil understrege, at olie er en gunstig, individuel og sikker opvarmningsform. Vi har forsøgt at skabe en ordning, som på alle punkter imødekommer vores kunders behov. Skulle du alligevel ikke ønske at være omfattet af ordningen, kan du udmelde dig ved at kontakte Topdanmark. Du vil da få udbetalt den gennemsnitlige udgift – for forsikringsordningen – pr. tank. Blot skal du huske, at loven kræver, at du i så fald selv tegner en anden forsikring.

Har du brug for mere information?
Du er velkommen til at kontakte Topdanmark på 4468 3311 eller Dansk Varme Service på
e-mail info@dvsas.dk eller på 7010 9800.

Eftersynet i detaljer

1. Luftindsugning
2: Luftreguleringsspjæld
3: Blæserhus
4: Blæserhjul
5: Blæsermotor
6: Oliepumpe: pumpefilter, oliefilter og forstøvningstryk
7: Kobling
8: Magnetventil
9: Olieslange
10: Kontrolboksens funktioner
11: Luftfordeler
12: Tændelektroder
13: Oliedyse
14: Forvarmer

Vi står altid klar til at hjælpe dig med vejledning og gode råd om den mest miljørigtige og energieffektive varmeløsning – og kan hjælpe dig hele vejen – fra ide til færdig installation og efterfølgende service.

Kontakt os på telefon eller mail og få uforpligtende energisnak og hør hvor meget du kan spare ved at vælge en mere energieffektiv varmeinstallation.

Trustpilot score 4,5 ud af 5

Tlf. 7010 9800 - info@dvsas.dk

Garanti for din sikkerhed

Dansk Varme Service er medlem af en række foreninger og ordninger, som alle skal sikre, at vores arbejde og serviceydelser udføres så korrekt som muligt – for din sikkerheds skyld.

Tekniqs logo
Service ordning
Ord
Varmepumpe ordningen
DVS
Certificate

Hvis man gerne vil beholde sit oliefyr i lang tid, er det en god idé at sørge for, at fyret får et eftersyn ca. én gang om året. Et årligt eftersyn vil også mindske risikoen for driftsstop. Et oliefyr er på arbejde ca. 1200 timer om året, og det giver selvfølgelig en slitage. Ved et eftersyn bliver fyret efterset og justeret, og de mest udsatte dele bliver udskiftet, hvis der er behov for det. Desuden bliver oliefyret økonomimålt, så man kan se ud fra testen, om der er varme, der går til spilde, når fyret kører korrekt. Et eftersyn kan derfor både være til gavn for dit varmebudget samt til gavn for miljøet, da fyret bruger mindre olie, hvis det kører optimalt. Miljøet får det bedre af, at vi er gode til at udnytte energien rigtigt. Med et oliefyr, der kører optimalt, vil olieforbruget mindskes, og CO2-udledningen vil derved reduceres. Fx kan en tilsodet kedel bruge en hel masse energi, som ingen nytte er til. Hvis der bare sidder 2 mm sod i kedlen, kan det resultere i, at dit olieforbrug bliver øget med ca. 8 procent. Det kan blive en ekstraudgift på flere tusinde kr. om året. Når vi foretager en økonomitest under eftersynet, måler vi røgtemperaturen. Det viser os hvor meget varme, der tabes igennem skorstenen. Temperaturen må helst ikke overstige 220 grader, og hvis du har en kondenserende kedel, så må temperaturen ikke overstige 85 grader. Vi måler også iltprocenten, der bør være under 7. Ved måling af iltprocent kan vi se, hvor effektiv forbrændingen er. Desuden tjekker vi skorstenstrækket, måler sodtallet samt beregner det røgtab, der er. Røgtabet viser hvor meget af olien, der ikke bliver udnyttet ved forbrændingen.

Vi udfører installation, service og VVS i hele landet, og da vi råder over lokale og faguddannede energiteknikere, står vi også altid klar med vejledning og gode råd til den mest energieffektive og miljørigtige varmeløsning. Og vi kan hjælpe både med en installation samt efterfølgende service. Ring og få en uforpligtende snak om energi, og hvor meget du evt. kan komme til at spare på varmebudgettet.

 

Ved at få foretaget et eftersyn bliver risikoen for fejlafbrænding eller andre faktorer mindsket. Årsager som kan være skyld i en mindre effektiv forbrænding. Og er oliefyret af ældre dato, er risikoen større for, at fyret ikke fungerer optimalt. Derfor vil det være ekstra vigtigt med et abonnement på service af dit ældre oliefyr, så du undgår pludselig at stå med en meget høj varmeregning.

Vi tilbyder flere forskellige former for abonnement her hos Dansk Varme Service. Det mindste af abonnementerne, Mini, giver et serviceeftersyn én gang årligt uden en kedelrens. Vi har også aftaler, hvor kedelrens blandt andet indgår. Midi er et årligt eftersyn med kedelrens. Hvis du vælger Mini plus eller Midi plus for du tilmed gratis oliefyrs service udkald. Priserne på de enkelte abonnementer er derfor forskellige alt efter, hvilket behov du har for eftersyn af oliefyret, og alt efter forbruget. Men priserne ligger fra ca. 1000 kr. og op efter. Kontakt os og forhør om lige netop din pris for et serviceabonnement.

 

Her hos Dansk Varme Service er vi landsdækkende eksperter i boligopvarmning, og vi har lokale dygtige og faguddannede folk til at udføre oliefyr service i hele Danmark. Vi står altid klar til at hjælpe med gode råd og vejledning. Vores oliefyr service kan også fortælle dig, om dit oliefyr bør udskiftes og erstattes af et nyere og mere miljørigtigt fyr, der kan give store besparelser på varmeregningen.

Hvis du vil høre mere om vores oliefyr service, så kontakt os på telefon 7010 9800.