Naturgasfyr

Vi forhandler, installerer og servicerer naturgasfyr. Alle produkter sælges i samarbejde med OK.

Vølund logo
Metro Therm
Bosch
Viessmann
Dimplex

Om naturgasfyr

Naturgasfyret skal være kraftigt nok til at varme hele huset op – dog ikke så kraftigt, at det bruger for meget energi til at producere varmen. Gå efter et gasfyr, der kan gå så langt ned i kW som muligt. Det slider nemlig på delene, hvis det slukkes og tændes hele tiden og derfor er det vigtigt, at du vælger et naturgasfyr, hvor du kan skrue op og ned for blusset. På den måde sparer du på både energien og varmeregningen.

Vælg et naturgasfyr med klimastyring, da den sørger for, at naturgasfyret producerer varme på den mest effektive måde. På den måde sparer du på både energien og varmeregningen.

Sådan skifter du gasfyr

1. Valg af vvs-installatør
Dansk Varme Service har erfaring med naturgasinstallationer. Vi kan vejlede dig, så du opnår den bedste løsning.

2. Valg af naturgasfyr
Energikonsulenten/teknikeren fra Dansk Varme Service hjælper dig med at finde det fyr, der passer til lige netop dit behov for varme og varmt vand. Du kan også få hjælp af energimærket på naturgasfyrene. Det fortæller blandt andet, hvor effektivt fyret udnytter naturgassen, hvor miljøvenligt det er, og hvor meget varmt vand installationen kan levere ved forskellige størrelser på varmtvandsbeholderen.

3. Dansk Varme Service installerer det nye naturgasfyr
Dansk Varme Service tager det gamle naturgasfyr ned og sætter det nye naturgasfyr og varmtvandsbeholder op. Vi trækker de nødvendige rør, tilslutter fyret og monterer aftræk samt klimastyring. Energiteknikeren rydder op efter sig og sætter dig ind i brugen af installationen. Hele arbejdet tager normalt et par dage.

Dansk Varme Service A/S forhandler, installerer og servicerer bl.a. kvalitetsprodukter fra HS Tarm A/S, Bosch og Vaillant.

Mulighed for attraktiv finansiering.

Hvad koster et gasfyr?

Prisen på et naturgasfyr vil afhænge af en række faktorer. Prisen på et naturgasfyr vil oftest være prisen for selve fyret og monteringen af det. Derfor vil prisen være afhængig af hvilket mærke naturgasfyr, som du gerne vil have monteret, samt hvor besværlig monteringen er. Monteringen af et gasfyr vil variere alt efter, hvilket slags fyr, der er dit nuværende. Dette er alle faktorer, som spiller ind i prisen på et naturgasfyr.

 

En hovedregel er, at hvis du skifter fra et oliefyr til et naturgasfyr, så vil prisen være højere end skiftede du fra et gasfyr til et andet gasfyr. Prisen for skift mellem oliefyr og naturgasfyr ligger gerne på mellem 40.000 – 50.000 kroner.

 

For at vide mere om prisen på et naturgasfyr og monteringen af det, så kontakt os endelig. Hos Dansk Varme Service rådgiver vi gerne kunder til at få den bedst mulige løsning, og vi er altid klar til at komme med et gasfyr tilbud.

Hvordan virker et naturgasfyr?

Et naturgasfyr er en simpel konstruktion, som varmer hjemmet op ved at brænde naturgas af. Naturgassen tages fra beholderen ind i det fyrets brænder. Her antændes gassen, og det vil generere en stor mængde varme, som bruges til at varme vandbeholderen op. Det opvarmede vand i vandbeholderen transporteres derefter ud til radiatorerne i huset, samt en eventuel gulvvarme. Derudover vil vandet fra dine vandhaner og brusehoved også blive opvarmet ved hjælp af gasfyret.

Alle vores gasfyr kører primært på metangas, og ved netop denne proces sørger naturgasfyret, at der udledes mindst muligt kuldioxid. Når der brændes naturgas af, så vil der primært blive udskilt kuldioxid (CO2) og vand. Naturgas er bedre for miljøet end blandt andet olie og kul, da det udleder meget mindre kuldioxid.

Hvor kommer naturgassen fra?

Den naturgas, som bliver antændt i din gaskedel, kommer fra Nordsøen. Gassen bliver transporteret via store rør fra Nordsøen til hele landets gasanlæg. Fra gasanlægget vil gassen bliver transporteret via små rør ind til den individuelle husstand. Fra gassen forlader Nordsøen til den rammer din bolig er der gået op til flere dage.

Typer af naturgas

Der findes to typer naturgas fyr – naturgas fyr med åbent forbrændingskammer og naturgas fyr med lukket forbrændingskammer. Gasfyr med åbne forbrændingskammer er ikke lovlige at montere længere, og derfor ses de sjældnere og sjældent i hjem. Et åbent forbrændingskammer fungerer således, at den får ilt til forbrændingenen af naturgassen via det rum, som den er placeret i. Modsat vil et gasfyr med et lukket forbrændingskammer separate rør eller dobbeltrør, hvor den indtager ilt igennem det ene rør og varmen ledes ud af det andet.

Det bedste gasfyr, og det eneste, som det er lovligt at montere er derfor et naturgas fyr med et lukket forbrændingskammer.

Hvor meget strøm bruger et gasfyr med naturgas?

Dette er individuelt fra husstand til husstand. Jo større areal, som du skal have opvarmet, desto mere strøm, vil dit naturgasfyr bruge. Dog vil det i størstedelen af tilfældene være billigere, at opvarme huset ved hjælp af naturgas fremfor olie eller kul. Gasprisen følger ofte olieprisen, men har historisk set, været lavere end olieprisen. Når olieprisen vil gasprisen følge med, men altid være under. Specielt når olieprisen stiger drastisk og hurtigt, vil det tage længere tid for gasprisen, at følge med.

Samtidig bruger naturgasfyret langt mindre strøm end elradiatorer, så der er også penge at spare der.

Hvilket naturgasfyr skal jeg vælge?

For det første, så er lovmæssigt påkrævet, at nye gasfyr skal være kondenserede gaskedler. Det vil sige, at det er et lukket afbrændingskammersystem. Derudover er det også disse gasfyr, som har den største nyttevirkning. Staten har et lovkrav om, at naturgasfyr skal have en nyttevirkning på 96% ved fuldlast og 104% ved dellast. Nyttevirkningen er et procenttal af hvor stor energieffektivitet, der er i gaskedlen. Med andre ord vil nyttevirkningen beskrive, hvor meget af gassen, som går til opvarmning af huset. Et godt råd er derfor, at vælge et naturgasfyr med et højt nyttevirkningstal.

Derudover, er der en fordel, at vælge gasfyr som har en god energimærkning. Energimærkningen ved gasfyr fungerer på samme måde, som den gør ved alle andre energimærkninger. Et gasfyr med energiklassemærket A vil bruge mindre energi end et energiklassemærket B fyr. Der er derfor penge, at spare alt efter hvilket gasfyr, som bliver indkøbt.

Et andet godt råd, når der skal vælges nyt gasfyr er, at undersøge støjniveauet. Det er en god ide, at vide hvor gasfyret skal installeres og vide hvordan lyder i rummet rejser. Dette er specielt vigtigt i mindre hjem, hvor der aldrig er langt fra rum til rum, og hvor støj nemt kan komme rundt. Undersøg derfor, hvor gasfyret skal stå og hvor vigtigt det er, at gasfyrets støjniveau ikke er for højt.

Hvor meget kan man spare med at udskifte dit gamle gasfyr?

Ved udskiftning af et gammelt gasfyr med et nyt naturgasfyr, er det muligt at hive store besparelser hjem. Det afhænger dog af hvor gammelt dit nuværende gasfyr er. Ved de fleste udskiftninger af gasfyr til naturgasfyr, vil der være en besparelse på op til 15-20 procent.

Besparelsen vil være ekstra stor, hvis dit hjem har et åbent forbrændingskammer, med andre ord en ikke-kondenseret gaskedel, da disse ikke har en så stor nyttevirkning. Besparelsen bliver større og større, jo nyere teknologi, du indkøber. Når det kommer til gasfyr, så er nyt bedst.

Tilskud til naturgasfyr

Obs! Denne ordning er udløbet!

En anden grund til, at skife dit gamle fyr ud med et nyt naturgasfyr er, at det er muligt at hente et tilskud. Fra 2013 har det været muligt at hente energitilskud på energivenlige renoveringer. Dette skyldes, at den daværende regering fremsatte et mål om at reducere landet energiudslip markant, og for at give borgerne incitament til at bruge mindre energi, blev energitilskud en del af finansloven.

Når du energirenoverer dit hjem, ved for eksempel at installere et nyt naturgasfyr, vil du kunne søge om tilskud hos energiselskaberne – langt de selskaber har tilskudsordning. Tilskuddet varierer alt efter monteringen, energiklassen og modellen af gasfyret, men det er muligt at få et tilskud på imod 4800 kroner. Det er en relativt stor besparelse, og kan være et godt incitament for at erhverve sig et godt gasfyr tilbud.

Derudover, er det muligt, at trække en del at trække arbejdslønnen fra monteringen af dit naturgasfyr fra i skat. Når du laver energirenoveringer på dit hjem, som kræver montering af professionelle håndværkere, så er det muligt at trække deres løn fra i skat via håndværkerfradraget.

Hvis det ikke skulle være nok, så er energirenoveringer med til at øge prisen på din bolig, da det medfører, at forbruget på el og varme vil falde over tid. Derfor er disse renoveringer attraktive, både fordi de gør det billigere for dig at bo i dit hjem, men også fordi, at den vil øge værdien på dit hjem – skulle det sælges.

Der er derfor stor økonomisk incitament for at installere et nyt gasfyr – energitilskud, håndværkerfradrag, billigere opvarmning af hjemmet og øget huspris.O

70 10 98 00

Godt tilbud

Bestil et godt tilbud på nyt naturgasfyr. Det er gratis og uforpligtende.

Vi er en del af OK og samarbejder med OK om salg af varmeløsninger