Besparelse på en varmepumpe?

DVS

I denne video får du, med en simpel regnemåde, et overblik over besparelsen ved at gå fra olie til varmepumpe som energikilde.

 

Hvor meget kan man egentlig spare på installation af en varmepumpe? En varmepumpe er en relativ stor investering på mellem ca. 80.000,- -150.000,- kroner (Dette er for en samlet installation inklusiv nedtagning af eksisterende anlæg, varmepumpe, installations- og el arbejde).

I nogle tilfælde endda mere (alt efter isolering, det samlede areal der skal varmes op, varmtvandsbehov mv). Her kan du ved hjælp af et simpelt regnestykke få et overblik over besparelsen ved at gå fra olie til varmepumpe.

 

Fra oliefyr til varmepumpe

C3 fyringsolietank 1200 liter ovalBosch-Compress-7000-AW-luft-til-vand-varmepumpe

Udgangspunktet er et hus på 170 kvadratmeter med et årligt olieforbrug på 2.500 liter fyringsolie. 2.500 liter fyringsolie svarer til 25.000 kilowatt-timer – det er den energi, oliekedlen forbrænder på at varme boligen op. I oliekedlen er der typisk et varmetab, der ryger ud med skorstenen, og dermed mister man noget energi den vej.

Energitabet varierer meget fra kedel til kedel, men her regner vi med et varmetab på 20 procent. Vi trækker derfor 20 procent fra de 25.000 kilowatt-timer – som så falder til 20.000 kilowatt-timer. Det er altså den mængde, man får af energi til sin bolig.

Hvis man vælger en varmepumpe, har den en SCOP-værdi. Den ligger typisk fra 3 – 5,5 alt efter hvilken maskintype/varmepumpe, man vælger.

I eksemplet her regner vi med en SCOP-værdi på 4. SCOP står for ‘Seasonal Coefficient Of Performance’ og giver et bedre sammenligningsgrundlag for varmepumpens effektivitet.

En SCOP-værdi på 4 betyder f.eks., at varmepumpen i gennemsnit leverer 4 gange så meget energi som den elektriske energi, den bruger for at producere energien.

 

Besparelse ved varmepumpe

Vi tager de 20.000 kilowatt-timer og dividerer med varmepumpens SCOP-værdi på 4. Det giver et resultat på 5.000 kilowatt-timer. De 5.000 kilowatt-timer er det, man skal forvente at købe af energi, når man har fået installeret en varmepumpe.

De 5.000 kilowatt-timer ganger vi ud med elprisen, som ligger på omkring 1,50 krone for en kilowatt-time. Det giver et årligt forbrug på 7.500,- kroner ved en konvertering til en varmepumpe.

Til sammenligning koster en liter olie omkring 10,- kroner, og med et årligt forbrug på 2.500 liter olie ganget med 10,- kroner giver det 25.000,- kroner. Det giver altså en årlig besparelse på 17.500,- kroner at skifte til en varmepumpe.

Holder man det op imod en investering på 80.000,- – 150.000,- kroner giver det en relativ god tilbagebetalingstid. Derfor vil det, i de fleste tilfælde, være en rigtig god investering at skifte til en varmepumpe.

 

Vi står klar med vejledning

Dansk Varme Service står altid klar til at hjælpe dig med vejledning og gode råd om den mest miljørigtige og energieffektive varmeløsning. Vi hjælper hele vejen fra idé til færdig installation og efterfølgende service.

Kontakt os for en uforpligtende energisnak og hør, hvor meget du kan spare ved at vælge en mere energieffektiv varmeinstallation – Til fordel for din økonomi og miljøet.

Telefon 70 10 98 00 / info@dvsas.dk

Andre nyheder

Kontakt os

70 10 98 00

Man-fre 7.30-16

info@dvsas.dk

Man-fre 7.30-16