Gode råd om din oliekedel

Hvad gør du når oliekedlen er kold og oliefyret ikke starter? Pludseligt er det alt for koldt, og oliefyret er gået ud. Her er et par tips til hvad du selv kan gøre for at få oliefyret startet igen. Eller Se oliefyrsservice her

 

Lyser den røde lampe?

Den røde lampe sidder typisk på selve oliefyret/brænderen og fungerer som genstartsknap. Lampen lyser, når fyret er gået i stå på grund af en fejl eller på grund af mangel på olie.

Du kan prøve at genstarte oliefyret ved at trykke på lampen. Hvis lampen slukker, så vent 3-4 minutter for at se, om fyret går i gang igen. Hvis fyret ikke kører, når du har genstartet 3-5 gange, kan det skyldes, at du mangler olie.

 

 Er der olie nok på tanken?

Underjordiske tanke: Tjek oliestanden ved at stikke en pejlestok (eller pind) gennem pejlehullet, til du når bunden af tanken. De sidste centimeter kan ikke suges op, så der skal være mindst 10-30 cm olie i tanken. Overjordiske tanke: Tjek oliestanden på måleren og husk, at de nederste 8-10 cm typisk ikke kan suges op.

 

 Er der strøm til fyret?

Tjek afbryder, sikring og HFI-relæ. Se evt., om du mangler strøm andre steder i huset.

 

Er kedeltermostaten indstillet rigtigt?

Termostaten skal normalt være indstillet omkring 65 °C.

 

Er overkogstermostaten udkoblet?

Tryk hårdt på overkogstermostaten (grønne knap) for at sikre, at den er indkoblet.

 

Er der vand nok på anlægget?

Nogle kedler er udstyret med vandmangelsikring, der afbryder fyret hvis anlægget mangler vand. Er dette tilfældet, skal der påfyldes vand.

Hvis du har et olie anlæg med integreret brænder af typen, Baxi Block Kondens eller Viesmann henviser vi til instruktionsbogen for yderligere information omkring fejlkoder m.v.

 

 

 

Andre nyheder

Fællesskaber kan knække koden

Video: Varmepumper i andelsboligforening i Silkeborg.   Da Gartnervænget Andelsboligforening fik problemer med deres oliefyr, besluttede de at gå nye veje og fik installeret varmepumper

Se mere »

Kontakt os

70 10 98 00

Man-fre 7.30-16

info@dvsas.dk

Man-fre 7.30-16